O mně

Jan Frank

český hudební skladatel, dirigent a klavírista. Na klavír začal hrát ve čtyřech letech a v šesti zkomponoval první skladby pro klavír. Ve čtrnácti letech premiéroval svůj první Klavírní koncert a-moll v klasickém slohu. Následovala celá řada drobných i závažnějších komorních skladeb (Adagio pro hoboj a orchestr, Klavírní trio č. 1 g-moll, Kvartet pro čtyři flétny). V sedmnácti letech zkomponoval svoji první rozsáhlejší skladbu Missa integra pro soli, sbor, symfonický orchestr a varhany na liturgický text. Již v této době se u něho začal projevovat výjimečný a mnohostranný hudební i improvizační talent. Ten uplatňoval na mnoha pódiích a klavírních koncertech.

Hudební kompozici vystudoval na Státní konzervatoři v Praze v kompoziční třídě prof. Ilji Hurníka. Obor dirigování symfonického orchestru studoval na Akademii múzických umění v Praze a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kterou absolvoval v roce 1991 u prof. dr. Otokara Trhlíka.

Během svého studia získal dirigentské stáže u prof. Dr. Helmutha Rillinga a po absolutoriu pokračoval ve studiu v německém Stuttgartu u Bachcollegia Stuttgart  a Gachinger Kantorei. Po absolvování těchto dirigentských stáží pak působil dvě koncertní sezóny jako hostující dirigent tohoto tělesa.

Spolupracoval  s  řadou českých i zahraničních symfonických i komorních orchestrů: (Státní filharmonie Brno, Česká komorní filharmonie, Filmový symfonický orchestr FISYO – filmová a televizní hudební produkce,  Bachcollegium Stuttgart, Gachinger Kantorei – specializace na interpretaci kantátových a oratorních děl,  Plzeňský rozhlasový orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů, Sukův komorní orchestr, Armádní umělecý soubor Víta Nejedlého AUS, Vojenský umělecký soubor Západního vojenského okruhu VUS. Často spolupracoval i s  amatérskými hudebními tělesy (komorní orchestr Quattro corde, Brixiho akademický soubor) a v neposlední řadě i s pěveckými sbory (Ženský pěvecký sbor Československého státního souboru písní a tanců, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Pražští pěvci). Natočil řadu rozhlasových snímků, televizních a filmových hudebních nahrávek  a CD titulů. Kritika mimo jiné vysoce oceňovala jeho praktické znalosti a provedení autentické interpretace barokní hudby, které se mu podařilo úspěšně aplikovat při spolupráci s těmito orchestry a sbory.

V roce 1981 získal druhou cenu a Cenu poroty za interpretaci skladby dvacátého století za provedení vlastní skladby Variace na téma  W. A. Mozarta pro sólový klavír na Mezinárodní klavírní soutěži P. I Čajkovského.

V roce 1982 se stal laureátem mezinárodní skladatelské soutěže Concours musical inter­national du Rheine Elizabeth  v Bruselu skladbou Sinfonietta  drammatica pro smyčce, žestě a tympány.

Svůj mimořádný hudební  talent uplatňuje od roku 2000 na koncertech klasické klavírní improvizace. Do programu těchto koncertů zařazuje improvizace na témata skladeb českých a světových hudebních skladatelů různých hudebně-historických období a dále pak improvizace na vlastní témata.

Na základě koncertů pořádaných v italské Puglii v letech 2000 – 2001 obdržel osobní pozvání papežského nuncia  ke koncertním turné do Vatikánu, Říma a italské Puglie. S koncerty klasické klavírní improvizace je zván na koncertní turné do Německa (2012 Fulda, Schlitz).

Z koncertního cyklu Klasická klavírní improvizace, pořádané v roce 2000 ve Strahovském klášteře v Praze, vznikla celá řada živých nahrávek na  CD nosičích. Z těch později vydala agentura RJ Art v roce 2003 unikátní živou nahrávku koncertu – CD Klasická klavírní improvizace. Na této nahrávce jsou natočeny živé improvizace na témata skladeb A. Corelliho, Adama Michny z Otradovic, středověkých chorálů i na vlastní témata ve stylu Johanna Sebastiana Bacha.

V roce 2015 je spoluzakladatelem  a hráčem na klávesové nástroje experimentální skupiny Musica Imagina, která je spojením improvizací na klasická hudební témata a digitální počítačové animace.